Thursday, January 26, 2012

MOTIVASI DARI HADIS NABI MUHAMMAD S.A.W (6), BERSEDEKAH BUKAN SAHAJA DENGAN HARTA

Tazkirah Jumaat
27 Jan 2012 (3 Rabiul Awal 1433H)


MOTIVASI DARI HADIS NABI MUHAMMAD S.A.W (6)
(Oleh: Ustaz Mohamad Razi Bin Haji Zulkifli, Bentong, Pahang Darul Makmur)

BERSEDEKAH BUKAN SAHAJA DENGAN HARTA

Daripada Abu Dzar r.a berkata, sebahagian sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullulah, orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala. Mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya. Nabi SAW bersabda:’ Bukankah Allah telah menjadikan untuk mu sesuatu yang dapat disedekahkan? Sesungguhnya setiap kali tasbih (bacaan Subhanallah) adalah sedekah, setiap kali tahmid (bacaan Alhamdulillah) adalah sedekah, setiap kali tahlil (bacaan Laa ilaaha illallah) adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah, dan jimaknya salah seorang antara kamu juga adalah sedekah. ‘ Mereka bertanya: ‘Wahai Rasulullah, adakah jika salah seorang daripada kami memenuhi hajat syahwatnya berpahala?’ Rasulullah SAW menjawab: ‘Menurut mu, bukankah jika dia menyalurkan syahwatnya pada yang haram, maka dia berdosa? Maka demikian pula apabila dia menyalurkannya pada yang halal, dia mendapat pahala.’”

(Riwayat Ahmad no. 21483 dan Muslim no. 1006)

Sumber: Zahazan Mohamed & Muhammad Zakaria(2011) Hadis 40 Iman Nawawi, Telaga Biru Sdn Bhd, Kuala Lumpur.


BERSEDEKAHLAH SEBELUM PINTU REZEKI DITUTUP

Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya, (kalau tidak) maka dia (pada saat itu) akan merayu dengan katanya: Wahai Tuhanku! Alangkah baiknya kalau Engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. (Munafikun: 10)

Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang (atau sesuatu yang bernyawa) apabila sampai ajalnya dan Allah Amat Mendalam PengetahuanNya mengenai segala yang kamu kerjakan. (Munafikun: 11)

Zakat ialah sedekah yang wajib bagi mereka yang mempunyai harta yang melebihi kadar yang telah ditetapkan dan melebihi keperluan, dan selain daripada itu adalah dikira sebagai sedekah yang sunat.

Baqarah [219]….dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: Dermakanlah apa-apa) yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir

Bersedekahlah sebelum sampai ajal dan pintu rezeki kita ditutup .

Az-Zariyat [22] Dan di langit pula terdapat (sebab-sebab) rezeki kamu dan juga terdapat apa yang telah (ditakdirkan dan) dijanjikan kepada kamu.

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a., bahawa Nabi Muhammad s.a.w bersabda, “Seorang hamba memiliki dua pintu di langit. Pintu yang menjadi keluarnya rezeki dan pintu yang menjadi masuknya amal dan perkataan baiknya. Jika ia meninggal dunia, dua pintu langit itu akan merasa kehilangan dan akan menangisinya.” Kemudian Baginda s.a.w membaca ayat, “”Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka.” Disebutkan demikian, kerana mereka tidak memiliki amal soleh di atas muka bumi yang membuat bumi menangisi kematian mereka (Fir’aun dan bala tentaranya). Dan mereka juga tidak memiliki amalan dan perkataan yang baik, yang naik ke langit sehingga langit itu tidak merasa kehilangan dan tidak pula menangisi mereka.”.. (Riwayat Abu Ya’la dan At-Tirmidzi).

Rasulullah s.a.w. bersabda “Sesungguhnya rezeki itu mencari seorang hamba lebih kerap daripada apa yang dicari oleh ajalnya” (Riwayat Thabrani melalui Abu Daud).

Rasulullah s.a.w bersabda “Janganlah kamu merasa bahawa rezekimu terlambat datangnya, kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga telah datang kepadanya rezeki terakhir (yang telah ditentukan) untuknya, maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, iaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.” (Riwayat Ibnu Majah).

Rasulullah s.a.w. juga bersabda yang maksudnya: “ Sesungguhnya roh al-Qudus telah datang kepada aku memberitahu bahawa seseorang itu tidak akan mati selagi tidak sempurna rezeki Allah Subhanahuwata’ala…

Apabila kadar rezeki yang ditetapkan Allah Subhanahuwata’ala kepada seseorang telah cukup dan sempurna, maka akan dihantar malaikat untuk mencabut nyawanya. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa ialah Malaikal Maut dan Malaikat Izrail pula adalah menteri kepada ‘mereka’ yang ditugaskan untuk mencabut nyawa.

http://nasbunnuraini.wordpress.com/2012/01/20/bersedekahlah-sebelum-pintu-rezeki-ditutup/

No comments: