Thursday, November 12, 2009

IKUTILAH JEMAAH YG RAMAI, KUALITI IMAN SEORANG MUSLIM, ALAMAT MIMPI

Tazkirah Jumaat
13 Nov 2009 (25 Zulkaedah 1430)


IKUTILAH JEMAAH YANG RAMAI

Hendaklah kamu bersama dengan jemaah ramai umat islam..Hadith Ahmad dalam masnadnya(Muaz bin Jabal r.a), Jame’ Saghir 1/309.

Apakah jemaah yang ramai?

Majoriti umat islam seluruh dunia terkumpul dalam 4 mazhab yang besar iaitu (Hanafi, Hambali, Syafie dan Maliki). Ikutlah pandangan 4 mazhab ini. Sabda Nabi “Sesiapa yang tidak berpegang pada sabdaanku mereka akan sesat“. Empat (4) mazhab yang besar (Hanafi, Maliki, Syafie, Hambali) semuanya berpegang pada sunnahnya. Matlamat mereka juga satu (bawa manusia balik ke akhirat dengan selamat). Ikutlah hukum-hakam yang terkandung dalam 4 mazhab yang muktabar, yang besar. Semua 4 mazhab sudah mantap, sempurna susunan hukumnya dan tidak boleh diubah. Terpulanglah kepada kita untuk memilih mana-mana pendapat.

Nabi s.a.w. bersabda;

Sesungguhnya Allah (subhanahuwata’ala) tidak sepakatkan umat Islam di atas kesesatan, dan tangan Allah (rahmatnya) di atas jemaah ramai (umat Islam) dan siapa yang memencilkan dirinya (dari jemaah tersebut) terpencillah ia ke dalam api (neraka).” (Hadis riwayat at-Tirmizi, Jami’ Saghir 1/278)

“Sesiapa berpecah belah, maka dia bukanlah dari golongan kami (bukan umat Nabi s.a.w.). Rahmat Allah berada bersama-sama dengan jemaah dan sesungguhnya serigala hanya akan memakan kambing yang menyendirikan diri.” – Riwayat Atthabarani

Imam-imam 4 mazhab berada sekitar 3 zaman umat terbaik (zaman tabiin) seperti disebutkan dalam beberapa hadith ..

Sebaik umatku ialah yang berada di zaman aku dibangkitkan padanya, kemudian mereka yang berada pada zaman yang mengiringinya,kemudian mereka yang berada pada zaman yang mengiringinya (dan seterusnya hadith tersebut) Riwayat Muslim,Abu Hurairah r.a. Jame’ Saghir 1/624

Sebaik manusia ialah mereka yang berada pada masa atau sezaman denganku kemudian mereka yang mengiringi mereka (dan seterusnya hadith tersebut) Muslim ,Aishah r.a. Jame’ Saghir 1/622

Sebaik manusia ialah mereka yang berada semasa denganku, kemudian mereka yang berada pada zaman ketiga.kemudian datang mereka selepas itu tiada kebaikan padanya (dan seterusnya hadith tersebut) Riwayat Muslim ,Aishah r.a. Jame’ Saghir 1/622

Setiap zaman lebih kurang 80 tahun. Jadi 3 zaman bersamaan 240 tahun Hijrah. Imam-imam 4 mazhab berada dalam 3 lingkungan zaman tersebut. Umat-umat pada 3 zaman itu jauh lebih baik berbanding umat sekarang dari segi keagamaan dan tidak begitu cinta kepada keduniaan.

Imam Abu Hanifah lahir tahun 80Hijrah (sahabat Nabi masih ada pada masa itu). Imam Malik 15 tahun kemudian. Imam Syafie lahir sekitar 150 Hijrah. Imam Hambali lahir sekitar tahun 200 hijrah. Imam Syafie dan Maliki juga murid kepada Imam Abu Hanifah.(Belajar satu ilmu pun dikira berguru juga).

Sabda Nabi “Sesiapa yang tidak berpegang pada sabdaanku mereka akan sesat“. Empat (4) mazhab yang besar (Hanafi, Maliki, Syafie, Hambali) semuanya berpegang pada sunnahnya. Asalnya dari satu, kesemua 4 mazhab yang besar ini berasal dari 1 kepala iaitu Imam Abu Hanifah (mazhab Hanafi).Matlamat mereka juga satu (bawa manusia balik ke akhirat dengan selamat). Ikutlah hukum-hakam yang terkandung dalam 4 mazhab yang muktabar, yang besar. Jangan lari dari mazhab. Semua 4 mazhab sudah mantap, sempurna susunan hukumnya dan tidak boleh diubah. Terpulanglah kepada kita untuk memilih mana-mana pendapat.

Di dalam kitab Resmul Mufti dinyatakan bahawa sesuatu fatwa yang dikeluarkan tidak boleh menyalahi pendapat mazhab, melainkan belum ada fatwa yang dikeluarkan. Jika fatwa yang dikeluarkan bertentangan dengan pendapat mazhab, tanyalah hati (yang dijaga).

Sebuah hadis Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) yang maksudnya; “Dari Wabisat bin Ma’bad (radiallahua’anh) katanya: Aku datang kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam lalu ia bertanya; Kamu datang bertanya dari hal kebaikan? Aku menjawab: Ya! Ia berkata: Mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu ialah apa yang mententeramkan dirimu kepadanya dan mententeramkan hati. Dan dosa itu ialah apa bergetar dalam hati dan ragu dalam dada, sekalipun manusia yang berfatwa telah memberi fatwa kepadamu.” (Hadis Ahmad dan ad-Darimi dengan sanad ‘hasan’)

http://nasbunnuraini.wordpress.com/2009/11/10/ikutlah-jemaah-yang-ramai/


KUALITI IMAN SEORANG MUSLIM

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:"Tanda cintakan Allah S.W.T. ialah mengingati Allah S.W.T (zikrullah) dan tanda Allah S.W.T murka kepada hamba ialah dia tidak suka mengingati Allah." Baihaqi

Pengajaran Hadis:

i) Ciri khas dalam akidah yang wajib ada dalam diri setiap individu adalah perasaan cintakan Allah kerana ia merupakan kayu ukur terpenting dalam menilai kualiti iman seorang muslim yang sebenar.

ii) Antara sifat mereka ialah sentiasa merasa bahagia apabila mengingati Allah iaitu mereka banyak berzikir, mengerjakan sembahyang, membaca al-Quran dan sebagainya sebaliknya bagi orang yang tidak cintakan Allah, dia merasa bosan dan rimas apabila mendengar kalimah-kalimah Allah dan malas untuk berzikir (mengingati Allah) jauh sekali untuk beribadat kepada Allah.

iii) Sesungguhnya orang yang selalu mengingati Allah (di kala senang mahupun susah) akan mendapat pemeliharaan daripada Allah S.W.T, kehidupannya sentiasa terkawal dan terpimpin, jalan hidupnya sentiasa sejahtera dan selamat. Sebaliknya mereka yang lalai daripada mengingati Allah, kehidupannya akan didapati kosong, kecewa dan hampa.

http://dakwah2u.blogspot.com/2009/05/hadis-kualiti-iman-seorang-muslim.html


ALAMAT MIMPI

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi s.a.w sabdanya:"Apabila hari kiamat telah dekat, jarang mimpi seorang muslim yang tidak benar. Mimpi yang paling benar ialah mimpi yang selalu berbicara benar. Dan mimpi seorang muslim adalah sebahagian dari 45 jenis nubuwwah (wahyu). Mimpi itu ada tiga jenis:(1)Mimpi yang baik adalah khabar gembira daripada Allah, (2) mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan, (3) dan mimpi yang timbul kerana ilusi, angan-angan atau khayalan seseorang. Maka kerana itu jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah kemudian solat dan jangan menceritakannya kepada orang lain." (Muslim)

http://dakwah2u.blogspot.com/2008/06/hadis-alamat-mimpi.html

No comments: